شرایط گارانتی

کارت اشتراک

  •  با خرید هر محصول از ایران پرواز به شما کارت اشتراکی داده می شود که حاوی اطلاعات خرید شماست.

  • هر زمان که دستگاه شما معیوب شد و یا قطعه ای نیاز داشتین با مراجعه به ایران پرواز و نشان دادن کارت اشتراک خود می توانید از پشتیبانی قطعات و تعمیرات ایران پرواز بهره ببرید.

  • با مراجعه به مجموعه برای دریافت خدمات، حتما این کارت را همراه داشته باشید.

  • زمان رسیدگی به خدمات و تعمیرات از سه روز تا یک ماه بستگی به نوع دستگاه شماست و در صورت آماده بودن دستگاهتان با شما تماس گرفته خواهد شد.

  • این کارت فقط جنبه شناسایی شما برای مجموعه ایران پرواز می باشد و جنبه کارت گارانتی را ندارد.


کارت اشتراک ایران پرواز

شرایط گارانتی

موارد زیر در صورت تائید کارشناس ایران پرواز و از شروع تاریخ مندرج در گارانتی به مدت مشخص شده قابل اجرا می باشد.

  • هزینه های رفت و آمد جهت گارانتی به عهده خریدار است و در صورت سرویس مدل خارج از مجموعه ایران پرواز دستگاه از گارانتی خارج می گردد.

  • رسیور دستگاه شما در صورت معیوب شدن تا 60 روز رایگان رفع عیب و یا تعویض می گردد.

  • سرورها و قطعات مکانیکی ( شامل موتور و باتری نمی شود) تا 60 روز رایگان تعویض می گردد.

  • هزینه اجرت تعمیرات تا 30 روز رایگان می باشد.

  • شکستگی و خرابی دستگاه در اثر برخورد با مانع و یا تصادف،شامل گارانتی ایران پرواز نمی شود.


کارت گارانتی ایران پرواز

 

شرایط گارانتی ایران پرواز


X