وبلاگ

ماه: جولای 2017

امکان شناسایی پهپاد توسط پلیس

شناسایی مالکین پهپاد از راه دور توسط پلیس

شناسایی مالکین پهپاد ها برای ماموران پلیس استفاده از پهپاد ها در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته و بهره برداری شخصی، تجاری و امنیتی از این فناوری تقریباً در همه جای دنیا فراگیر شده است. البته در این میان استفاده غیر قانونی از پهپاد و پرواز در مناطق حساس و ممنوعه، نگرانی هایی را در پی داشته که در نهایت منجر به واکنش سازمان های مسئول و کمپانی .
X