وبلاگ

Tag Archives: شناسایی مالکین پهپاد

امکان شناسایی پهپاد توسط پلیس

شناسایی مالکین پهپاد از راه دور توسط پلیس

شناسایی مالکین پهپاد ها برای ماموران پلیس استفاده از پهپاد ها در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته و بهره برداری شخصی، تجاری و امنیتی از این فناوری تقریباً در همه جای دنیا فراگیر شده است. البته در این میان استفاده غیر قانونی از پهپاد و پرواز در مناطق حساس و ممنوعه، نگرانی هایی را در پی داشته که در نهایت منجر به واکنش سازمان های مسئول و کمپانی .
X