پیام ناشناس

دورد بر شما:
هم میهن گرامی آقای سرلک شادوپیروز باشید در تمامی امور زندگیتان.پُرتوان باشید در پناه یزدان پاک🙏💐✌️🌺👍🌹❤️