پیام ناشناس

باسلام ودرود
خواستم بگم ثروت هرفروشگاهی اعتبارشه. مطمنم شما این ثروتو دارید.با آرزویی کامیابی وبهروزی