پاسخ به پرسش های متداول

در صورتی که سوالاتی دارید که در این بخش قابل مشاهده نیست میتوانید با ما تماس بگیرید »

 

  • هلیکوپتر بهتر است یا کوادکوپتر ؟

هر کدام لذت خودش را دارد و هلیکوپتر سخت تر است و بسیار لذت بخش تر ولی کوادکوپتر ساده تر است و لذت کمتری دارد .