x8pro

اگر تابحال از کوادکوپتر SYMA X8Pro استفاده نموده اید نظر شما چیست ؟